Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Kolejny projekt w ramach programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej dobiega końca.Tym razem 20-osobowa grupa młodzieży klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbyła dwutygodniowy staż zawodowy w Portsmouth w Wielkiej Brytanii w okresie: 17 września 2018 – 28 września 2018 roku. Projekt „Praktyka w brytyjskich restauracjach” nr 2018-1-PL01-KA102-048087 realizowany był we współpracy z brytyjskim partnerem IBD Solutions, który zapewnił naszym uczniom odpowiednio dobrane miejsca stażu na terenie miasta Portsmouth.

 

 Wybór różnorodnych zakładów gastronomicznych umożliwił stażystom poznanie nie tylko brytyjskiej kuchni, ale również kuchni świata. Cennymi doświadczeniami: zawodowymi, kulturowymi i osobistymi uczniowie dzielili się z innymi, m.in. poprzez zamieszczone poniżej prezentacje z praktyk i bezpośrednie spotkania z obecnymi, jak i z potencjalnymi uczniami naszej szkoły, w trakcie Dni Otwartych

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY