Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

NASZA SZKOŁA  NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ W POLSCE NA XLIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZEJ W 2019 r
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył puchar za zajęcie I miejsca. Szkoła otrzymała tytuł najlepszej Szkoły w Polsce na XLIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej - czerwiec 2019
XLIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  odbyła się w dniach 07-08.06.2019 r. w Hańczowej.

Nasze uczennice zajęły czołowe miejsca w poszczególnych blokach tematycznych i otrzymały tytuł LAUREATA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ROLNICZYCH.Tytuł ten otwiera im drzwi na wszystkie Wyższe Uczelnie w całej Polsce, oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego w części pisemnej. Otrzymały również cenne nagrody rzeczowe oraz stypendium naukowe ufundowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej.

 WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW
MIEJSCE I - Blok Technologia Żywności :Katarzyna Zapart - uczennica klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - opiekun mgr inż. Teresa Sendecka,
MIEJSCE I - Blok Gastronomia:Katarzyna Janowiec - uczennica klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - opiekun Teresa Sendecka
MIEJSCE II - Blok Architektura Krajobrazu:Aleksandra Rybczyk - uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu - opiekun  Maria Kiełbasa, Joanna Hołownicka-Plaszczyk
MIEJSCE IV - Blok Produkcja Roślinna:
Dorota Starzyk - uczennica klasy III Technikum Hodowli Koni - opiekun Maria Kiełbasa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ciężka praca, wysiłek uczniów i nauczycieli został uwieńczony bardzo wysokimi miejscami naszych uczennic na Olimpiadzie Ogólnopolskiej.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (woj. małopolskie), organizował tegoroczne eliminacje centralne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. W etapie centralnym startowało 226 uczniów z całej Polski w 11 blokach tematycznych

 

NASZE ATUTY