Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

Udział w rozpoczęciu roku szkolnego 2019/20 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej , które prowadził dyrektor szkoły Michał Bulzak, wzięli udział : poseł Józef Leśniak, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, wiceprzewodniczący Rady PN Ryszard Poradowski, uczniowie(147 pierwszaków rozpocznie zajęcia w Nawojowej), nauczyciele i rodzice.

 Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął dzisiaj udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej – miał ku temu ważny powód. Zarząd Powiatu postanowił zakupić dla uczniów trzy konie.,, To „prezent” dla wszystkich uczniów – powiedział starosta Marek Kwiatkowski. – Będziecie uczęszczać do klas: Technik hodowli koni i Technik weterynarii, więc ten zakup jest jak najbardziej uzasadniony. Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, starosta życzył uczniom wytrwałości i czerpania ze skarbnicy wiedzy.Z prezentem dla młodzieży przybył również poseł Józef Leśniak, który już dwa razy zorganizował wyjazd do Sejmu dla uczniów. Do tej pory skorzystało z niego stu młodych ludzi. We wrześniu taka szansa stoi przez kolejnymi 50 osobami.

NASZE ATUTY