Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:http://www.fundusze.nowosadecki.pl/pl_pl/malopolska-chmura-edukacyjna-w-szkolach-powiatu-nowosadeckiego/rekrutacja,815.html

lub w załącznikach:

1.REGULAMIN REKRUTACJI

2.Zał nr1 -Formularz zgłoszenia

3.Zał nr2 -Oświadczenie ucznia

4.Zał nr3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5.Zał nr4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6.zał nr5 Oświadczenie-zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

7.Zał nr6 Wzór protokołu rekrutacyjnego

 

 

 

NASZE ATUTY