Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informujemy że ZSPim.W.Witosa w Nawojowej rozpoczeto zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2020/21:

 RL 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

RL 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

RL17-Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

T 04-Produkcja wyrobów cukierniczych

TG10-Wykonywanie usług kelnerskich

AU15-Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

 

 

NASZE ATUTY