Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.W.Witosa w Nawojowej jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową (w szkole, do której uczęszczasz otrzymasz login i hasło do swojego osobistego konta).

Kandydat loguje się na stronie: malopolska.edu.com.pl/Kandydat wypełnia wniosek

Kandydat dokonuje wyboru maksymalnie trzech  szkół Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta, na której mu najbardziej zależy.

Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym). Dostarcz wniosek do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany prze Ciebie jako pierwszy

 

 

 

NASZE ATUTY