Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rozpoczęcie rekrutacji – staże zawodowe/ praktyki zawodowe – projekt pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Formularz zgłoszeniowy na staż, praktykę zawodową-formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie

Regulamin organizacji stażu i praktyk zawodowych

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Zakres danych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Wzór protokołu rekrutacyjnego

 

 

 

NASZE ATUTY