Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7


 

Projekt " Kompetencje cyfrowe nauczycieli kluczem sukcesu uczniów " obejmował dwutygodniowe szkolenia metodyczno-językowe trzech nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej. W projekcie uczestniczyli nauczyciele języka angielskiego (2 osoby) i języka niemieckiego (1 osoba). Wybrany czas szkoleń, wakacje 2019, umożliwił uczestnikom udział bez wpływu na pracę szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu

nr 2018-1-PL01-KA101-048090
Kompetencje cyfrowe nauczycieli kluczem sukcesu uczniów

zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

wiecej w załączniku: SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU POWER

FE WiR                          UE EFS rgb 1

„STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ”- podsumowanie projektu

30.12.2017. zakończył się w naszej szkole czas trwania projektu „STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ”, POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.Głównym działaniem projektu była realizacja dwutygodniowego stażu zawodowego za granicą przez uczniów ZSP w Nawojowej, wszystkich kierunków kształcenia.

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017, Całkowity budżet projektu: 77 900 €

Staż: Wielka Brytania/ IBD Partnership - Portsmouth: 30.05 - 10.06.2016/ gr. I –TżiUG / 20 uczniów/

         Włochy/ YouNet - BOLOGNA: 22.05 – 02.06.2017/ gr.II – TAK i THK/ 20 uczniów/

Czytaj więcej...

                         

„STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ” –2 TYGODNIE WE WŁOSZECH dla uczniów naszej szkoły-Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Hodowli Koni

PROJEKT: POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, przez ZSP Nawojowa.

Aktualnie praktykę w Bolonii we Włoszech realizuje 20 uczniów naszej szkoły z Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Hodowli Koni. Uczniowie pracują we włoskich firmach zgodnie z kierunkiem kształcenia w kilku osobowych grupach zdobywając w tan sposób doświadczenie zawodowe.

Poza tym w czasie wolnym poznają historię, kulturę i włoskie zwyczaje.W ramach zajęć kulturowych w najbliższy weekend grupa wyjeżdża do Wenecji i Florencji.

Czytaj więcej...

FE WiRUE EFS rgb 1

„STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ”

PROJEKT: POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, przez ZSP Nawojowa.

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017

Staż:Wielka Brytania: 30.05 - 10.06.2016 – gr. I  Włochy: 22.05 – 02.06.2017 – gr.II

4 Wielka Brytania czas wolny13 Wochy czas wolny

 Cele:

- realizację dwutygodniowego zagranicznego stażu przez 40 uczniów klas gastronomicznych, hodowli koni i architektury krajobrazu,

Czytaj więcej...

UE EFS rgb 1

"Praktyka w Unii Europejskiej”- Projekt nr 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Planowany termin wyjazdu na staż to: 20.05 – 03.06.2017, miejsce pobytu i stażu: Bologna/ Emilia-Romagna, Włochy. Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji, decyzją  Zespołu Rekrutacyjnego w ZSP im. W. Witosa w Nawojowej, zatwierdzoną przez Dyrektora, na staż we Włoszech zakwalifikowali się uczniowie:

Czytaj więcej...

 

 

 

NASZE ATUTY