Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7


 

W maju 2017r. kolejna grupa uczniów naszej szkoły ma szanse  wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy w ramach projektu Praktyka w Unii Europejskiej”. Projekt nr 2015-1-PL01-KA102- 015066, realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich PO WER na zasadach Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Planowany termin wyjazdu na staż to: 20.05 – 03.06.2017, miejsce pobytu i stażu: Bologna/ Emilia-Romagna, Włochy. O udział w projekcie mogą starać się uczniowie klas trzecich TAK i THK - ZSP Nawojowa.

 

 

Czytaj więcej...

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły wróciła z zagranicznej praktyki  zawodowej w Portsmouth UK. Wszyscy mogą się pochwalić wielkim dorobkiem w postaci doświadczenia, umiejętności i kompetencji a także uzyskanych certyfikatów i referencji. Staż został zorganizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

Grupa realizująca zagraniczną praktykę w Wielkiej Brytanii to uczniowie klas gastronomicznych. W ramach tego samego projektu na praktykę do Włoch w przyszłym roku (maj 2017) wyjadą uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Hodowli Koni.

 

 

 

 

                                 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach”Nr.projektu: 2012-1-PL1-ESF01-27735   Kraj stażu: Włochy Grupa docelowa: 40 uczestników                                                                               

Sprawozdanie z realizacji projektu

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Spis Treści:O projekcie,Uczestnicy,Przygotowania do wyjazdu,Współpraca z partnerem,O praktykach,Staż widziany oczami stażystów,Informacja i promocja,Dokument Europass Mobility i certyfikaty

 • O projekcie

Projekt „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich
przykładach”
został zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej             w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się             i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji                        w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania: 01.02 - 20.12 2013r.

 • Grupa docelowa: Dwie grupy po 20 uczestników każda - 40 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ZSP w Nawojowej
 • Dofinansowanie:
 • Organizacja przyjmująca: Euroform RFS

Zasadniczymi celem projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów pochodzącym ze słabiej rozwiniętych terenów Polski południowo-wschodniej, na europejskim i krajowym rynku pracy, wsparcie uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz przyczynienie się do poszerzenie umiejętności językowych, wzrostu samooceny, zrozumienia i otwartości na inną kulturę, umiejętności społecznych i adaptacyjnych, co powinno wpłynąć na osobisty rozwój uczestników i ich motywację do dalszej nauki.

 • Uczestnicy

Uczestnikami projektu - stażystami były dwie 20-osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, klas III o profilu architektura krajobrazu. Uczestniczyli oni w dwutygodniowym stażu zorganizowanym w firmach zajmujących się architekturą krajobrazu miasta. Rekrutacja uczniów na uczestników projektu przeprowadzona została przez Zespół ds. Projektu powołany decyzją Dyrektora Szkoły - komisję rekrutacyjną, na podstawie opracowanych kwestionariuszy w oparciu o ustalone kryteria: uczniowie klas III Technikum Architektury Krajobrazu, którzy wyrazili chęć udziału w stażu i uzyskali najwyższą średnią z następujących składowych:

Czytaj więcej...

             

POLECIELI!!!
29 maja 2016 uczniowie klasy 2 i 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych polecieli na staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu: „Staż zawodowy w Unii Europejskiej”, POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna,
Wszyscy są zadowoleni i humory im dopisują .
Załączamy kilka fotek z tego wyjazdu

 

 

 

NASZE ATUTY