Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

logo pcf

Tytuł projektu: „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”Zajęcia on-line oraz koła naukowe z informatyki i przedsiębiorczości realizowane są w ramach projektu pod nazwą Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej".Celem projektu jest  rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych  technik informacyjno – komunikacyjnych.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4.

Czytaj więcej...

logo pcf

Temat: Rozpoczęcie rekrutacji - "Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 września 2016 roku uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1.formularz rekrutacyjny

2.deklaracja uczestnictwa

3.Oswiadczenie o wyrażeniu zgody

4.POświadczenie uczestnika projektu

5.regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Film

 

 

NASZE ATUTY