Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

W zawiązku z planowaną realizacją kolejnej formy wsparcia w ramach projektu
  „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dniach:
    8-10.12.2017 r. -dla uczniów ZSP im.W.Witosa w Nawojowej realizowane będą warsztaty weekendowe. Regulamin rekrutacji w załączniku:

1.Regulamin rekrutacji_warsztaty weekendowe 2016_17

Czytaj więcej...

Zajęcia MChE z obszaru środowisko

16 października 2017 r. rozpoczęły się zajęcia online z obszaru środowisko w ramach  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowane wspólnie z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy III Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Na zajęciach młodzież zapoznała się z metodyką badań odczynu różnych typów gleb, oraz skutkami ich zakwaszenia. Przy użyciu programu komputerowego uczniowie liczyli procentowe zahamowanie kiełkowania nasion. Zajęcia z ramienia szkoły prowadzi mgr inż. Joanna Hołownicka-Plaszczyk

Zajęcia MChE z języka angielskiego zawodowego w Krakowie

27 września 2017 r. rozpoczęły się zajęcia online z języka angielskiego zawodowego w ramach komponentu

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowanego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Pierwsze zajęcia zorganizowane zostały jako spotkanie inauguracyjne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i

uczestniczyła w nich 15-osobowa grupa zakwalifikowanej młodzieży z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

wraz z opiekunem mgr Elżbietą Górką

Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Jest to już trzecia edycja programu MChE z języka angielskiego zawodowego, w którym jako szkoła bierzemy udział. Tym razem w projekcie bierze udział 16 szkół z różnych części Małopolski.

W trakcie zajęć wyjazdowych w Krakowie uczniowie klasy III TŻIUG zostali zapoznani z systemem prowadzenia zajęć, wypełnili specjalny test oraz wzięli udział w grze terenowej, zdobywając pierwsze punkty w międzyszkolnej grywalizacji, która będzie jedną z metod prowadzonych zajęć.

Kolejne zajęcia już wkrótce, tym razem w formie online.

Przed naszymi Uczniami cały rok zdrowej rywalizacji i zdobywania nowych doświadczeń.

GOOD  LUCK!

Od października br. ruszają kolejne zajęcia on- line w ramach "Modernizacji kształcenia zawodowego II" w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia będą realizowane z następujących obszarów: język angielski zawodowy, środowisko oraz żywność. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z poniżej zamieszczonym regulaminem w załączniku:
 

7 czerwca klasa III Technikum Architektury Krajobrazu, biorąca udział w zajęciach online z języka angielskiego zawodowego w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, wzięła udział w zajęciach wyjazdowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W zajęciach uczestniczyła młodzież z czterech szkół uczestniczących w projekcie, tj. Skawiny, Czernichowa, Gorlic i Nawojowej. Była to pierwsza okazja na bezpośrednie spotkanie z wykładowcą uniwersyteckim oraz sposobność na podsumowanie projektu, jego ewaluację i docenienie wyróżniających się zespołów. Nasza grupa Gardens Queens zdobyła drugie miejsce i otrzymała nagrody.Również pozostali uczniowie zostali docenieni za zaangażowanie, innowacyjność i uczestnictwo w projekcie. Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz drobny upominek od uczelni. Wszystkim uczniom GRATULUJEMY!

Małopolska Chmura Edukacyjna- "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Dnia 15 maja 2017  uczniowie klasy III Technikum Hodowli Koni i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy uczestniczą w bieżącym roku w zajęciach on-line z obszaru środowisko w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna , wzięli udział w zajęciach stacjonarnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Tematem zajęć była Zasada działania wybranych turbin wiatrowych i efektywności ich wykorzystania w warunkach Polski”.  Po zajęciach odbyły się ćwiczenia laboratoryjne, podczas których uczniowie wykrywali jony pierwiastków  w nawozach mineralnych.Zajęcia on-line z obszaru żywność, środowisko oraz z języka angielskiego realizowane są w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.
 

NASZE ATUTY