Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Małopolska Chmura Edukacyjna- "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Dnia 15 maja 2017  uczniowie klasy III Technikum Hodowli Koni i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy uczestniczą w bieżącym roku w zajęciach on-line z obszaru środowisko w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna , wzięli udział w zajęciach stacjonarnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Tematem zajęć była Zasada działania wybranych turbin wiatrowych i efektywności ich wykorzystania w warunkach Polski”.  Po zajęciach odbyły się ćwiczenia laboratoryjne, podczas których uczniowie wykrywali jony pierwiastków  w nawozach mineralnych.Zajęcia on-line z obszaru żywność, środowisko oraz z języka angielskiego realizowane są w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.
 

logo pcf

Projekt pod nazwą „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”

 W dniu 11.04.2017 roku odbył się wyjazd 20 uczniów biorących udział w realizacji zajęć on-line z informatyki (lista obecności w załączeniu) na zajęcia stacjonarne na Uczelni - Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (z siedzibą: ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków).Celem wyjazdu był udział uczniów w realizacji zajęć stacjonarnych na Uczelni.Program zajęć obejmował-wykład na temat ,,Sieci komputerowych'' oraz zwiedzanie Wydziału Informatyki AGH.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zajęcia on-line z obszaru żywność, środowisko oraz z języka angielskiego realizowane są w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.

Od 13 lutego ruszyły kolejne zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszarów: język angielski zawodowy, żywność oraz środowisko . Lekcje  te to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi,

Czytaj więcej...

 

logo pcf

Tytuł projektu: „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”Zajęcia on-line oraz koła naukowe z informatyki i przedsiębiorczości realizowane są w ramach projektu pod nazwą Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej".Celem projektu jest  rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych  technik informacyjno – komunikacyjnych.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 stycznia 2017 roku uruchamiamy rekrutację Uczestników zajęć on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Szkoły.

logo pcf

Temat: Rozpoczęcie rekrutacji - "Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej"

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 września 2016 roku uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1.formularz rekrutacyjny

2.deklaracja uczestnictwa

3.Oswiadczenie o wyrażeniu zgody

4.POświadczenie uczestnika projektu

5.regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

 

NASZE ATUTY