Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

wywiad dyrektora Michała Bulzaka umieszczony na sadeczanin.info-https://www.sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/hodowla-koni-kuchnia-molekularna-i-budownictwo-te-szkole-wybieraja-najlepsi?page=0%2C0 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej to miejsce, które kształci prawdziwych fachowców.  .Naszą młodzież kształcimy w następujących kierunkach: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Hodowli Koni, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Informatyk oraz Technik Weterynarii ,uruchamiamy dwa nowe kierunki – Technik Ekonomista i Technik Budownictwa– opowiada Michał Bulzak

Czytaj więcej...

REGULAMIN REKRUTACJI IM.W,WITOSA W NAWOJOWEJ 2020/21

NABÓR ELEKTRONICZNY DO ZSP IM.W.WITOSA W NAWOJOWEJ 2020/21

KOMISJA REKRUTACYJNA PRZY ZSP im.W.WITOSA W NAWOJOWEJ ZAPRASZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO TEL.184457076 W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ NASZEJ SZKOŁY I  WYJAŚNIENIA KANDYDATOM EWENTUALNYCH PROBLEMÓW Z WYBOREM KIERUNKU NAUCZANIA

oferta powiatu nowosądeckiego - mamy dla ciebie szkołę  https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/powiat-nowosadecki-mamy-dla-ciebie-szkole

ZAPRASZMY!

 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej można zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód i konkretne umiejętności w następujących zawodach:

 Technik architektury krajobrazu

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Technik hodowli koni

Technik weterynarii

Technik informatyk

Kwalifikacyjne kursy Zawodowe:

RL03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

RL 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

RL17Organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej

T G 06- sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz

TG10 Wykonywanie usług kelnerskich

 

 

 

NASZE ATUTY