Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20 W ZAŁACZNIKU:

PODRĘCZNIKI DO KLAS PIERWSZYCH

informacja o podręcznikach z przedmiotów zawodowych zostanie podana przez nauczycieli na pierwszych zajęciach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej   - Nawojowa 2019

„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.”
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 • Program wychowawczo-profilaktyczny został napisany z uwzględnieniem ankiet, rozmów prowadzonych z uczniami, rodzicami
  i nauczycielami. Podstawą programu była Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 56).
 • W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego wyboru dokonywania zadań właściwych dla ucznia, przyszłego obywatela, członka rodziny.
 • SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY
 • w załączniku:  szkolny program profilaktyczno-wychowawczy -2019r

 

STATUT ZSP im.W.WITOSA W NAWOJOWEJ w trakcie aktualizacji

 

 

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY