Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekt "Europejska Praktyka Zawodowa", NR 2013-1-PL1-LEO01-38455, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej,  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobility/ IVT  dobiegł końca. W ramach projektu trwającego od 04.11.2013 do 15.04.2015, 54 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy.

Grupa pierwsza: 18 uczniów kierunków gastronomicznych wyjechała do Londynu w dniach 24.02 - 07.03.2014 na dwutygodniową praktykę w londyńskich restauracjach: Cafe Rive Gauche, Holiday Inn Heathrow, Covent Garden Kitchen, Jurys Inn Chelsea, Reynolds Cafe Ltd ,Hotel 55, YHA Holland Park,Grim's Dyke Hotel, Jurys Inn Islington, Roast Restaurant, Crowne Plaza London - The City, Holiday Inn Elstree, INCANTO Restaurant, Holiday Inn Heathrow

Grupa druga:  18 uczniów kierunek-architektura krajobrazu wyjechała do Włoch, region Kalabria, miejscowość Cosenza/Rende, w dniach 22.09 - 03.10.2014, 09 - 03.10.201na praktykę w lokalnych firmach zajmujących się tworzeniem i utrzymaniem architektury krajobrazu: Azienda Coretto Garden di E.&A. Garrafa, Vivai Tecnofleur s.r.l, Hobby Garden Service, Vivai Mirabelli di Mirabelli Manuela – Pamela & C. Sas.

Grupa druga: 18 uczniów kierunków gastronomicznych wyjechała do Londynu w dniach 02.02 - 13.02.2015 na dwutygodniową praktykę w londyńskich restauracjach: Cafe Rive Gauche, Holiday Inn Heathrow, Hotel 55, Crowne Plaza London - The City, Holiday Inn Elstree, Inkanto Restaurant, Arbutus Restaurant, Caffe Piccolo, Sedra Nursing Home, YHA London Thameside, Jurys Inn w East Croydon, Jurys Inn Watford, Hotel Bedform Arms

Główne cele realizowanego stażu to:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych,
 • wzrost  samooceny,
 • zrozumienia i otwartości na inną kulturę,
 • umiejętności społecznych i adaptacyjnych

Wymienione cele zostały zrealizowane z wielką korzyścią dla uczniów a ponad to każdy uczestnik projektu otrzymał:

 • Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, zdobytych umiejętności zawodowych i językowych. Dokument ten jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej
 • certyfikat potwierdzający realizację stażu wystawiony przez ADC College lub Euroform RFS
 • Certyfikat ECVET wystawiony przez ZSP Nawojowa

oraz część uczestników otrzymała:

 • Inne certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia
 • referencje od pracodawców

Więcej na temat przebiegu realizacji i osiągniętych efektów projektu zamieszczono w załącznikach w formie prezentacji multimedialnych (prace uczestników oraz podsumowanie projektu przez SKP)

Kolejna grupa uczniów naszej szkoła wróciła z zagranicznego stażu w Londynie. Wszyscy mogą się pochwalić wielkim dorobkiem w postaci doświadczenia, umiejętności i kompetencji a także uzyskanych certyfikatów i referencji. Staż został zorganizowany dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”-  projekt LdV/IVT nr 2013-1-PL1-LEO01-38455, „Europejska praktyka zawodowa”

Projekt ten dobiega końca. W ramach jego realizacji na staż zagraniczny do Wielkiej Brytanii i Włoch wyjechało 54 uczniów naszej szkoły.

Kolejny projekt z programu Erasmus+, zatwierdzony do realizacji przewiduje zagraniczny staż dla 24 osób we wrześniu 2015. W marcu bieżącego roku w konkursie Erasmus+ jako szkoła złożyliśmy projekt przewidujący staże w Londynie (UK) i Bolonii (IT) dla 40 uczniów technikum: żywienia i usług gastronomicznych, hodowli koni oraz architektury krajobrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły Technikum Architektury Krajobrazu wyjechała na praktykę do Włoch. Projekt "Europejska praktyka zawodowa" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej - program „Uczenie się przez całe życie”/„Leonardo da Vinci” jest finansowany w 100% ze środków unijnych.

 

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt  nr 2012-1-PL1-ESF01-27735 „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” realizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życie dobiegł końca.


Czytaj więcej...

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły - Technikum Architektury Krajobrazu wyjeżdża w najbliższy piątek na dwutygodniowy staż zawodowy do Włoch w ramach projektu "Europejska praktyka zawodowa"

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego„Podobały mi się bardzo nasze praktyki we Włoszech. Jestem zadowolona dlatego że mogłam wykazać się odpowiedzialnością oraz że pracowałam w dziale florystyki dzięki temu już mam plany na przyszłość”

Julia Bałuszyńska


Czytaj więcej...

 

 

 

NASZE ATUTY