Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7


 Rekrutacja do projektu ‘Praktyka w brytyjskich restauracjach’

W ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-48087 pt.:Praktyka w brytyjskich restauracjach’ realizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej planowana jest zagraniczna praktyka uczniów klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Dwutygodniowy staż realizowany będzie w Porstmouth/Wielka Brytania w dniach 16.09.2018 – 29.09.2018 przy współpracy z IBD Solutions Limited. Podczas stażu uczniowie zdobędą nowe doświadczenie zawodowe, poszerzą umiejętności w zakresie kuchni europejskiej i kompetencje językowe. Praktyki odbywać się będą w odpowiednio dobranych zakładach gastronomiczne na terenie Portsmouth. W ramach czasu wolnego planowana jest jednodniowa wycieczka do Londynu.

Projekt jest w 100% dofinansowany z programu Erasmus+ (m.in. podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowania, kieszonkowe)

DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

1.DOKUMENTY DO REKRUTACJI

Czytaj więcej...

29.12.2015. zakończył się w naszej szkole czas trwania projektu "EUROPEJSKIE STAŻE  ZAWODOWENR 2014-1-PL01-KA102-000738 realizowanego przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

Głównym działaniem projektu była realizacja dwutygodniowego stażu zawodowego za granicą przez naszych uczniów wszystkich kierunków kształcenia.

 • Czas trwania projektu: 2014-12-30 do 2015-12-29.
 • Grupa docelowa: grup 24 uczestników Technikum: Architektury Krajobrazu, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Hodowli Koni ZSP w Nawojowej
 • Kraj stażu: Włochy, Kalabria, Cosenza/Rende,
 • Organizacja przyjmująca: Euroform RFS
 • Termin realizacji stażu: 28.09 – 09.10.2015
 • Dofinansowanie: 43 158,00 EUR

Korzyści dla uczniów:

- wzrost umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kompetencji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy,

- poszerzenie znajomość języka angielskiego zawodowego a także sprawdzenie posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju,

- konieczność posługiwania sie obcym językiem w trakcie stażu - przełamania bariery językowej oraz skuteczna lekcja, która przyczynia się do wzrostu kompetencji komunikacyjnych uczniów,

- możliwość kontaktu z inną kulturą, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością,  lekcja tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumienia zjawiska przenikania się różnych kultur i zwyczajów,

- rozwój umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym, rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu a tym samym umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,

- wzrost poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, zwiększenie otwartości na inną kulturę, zwyczaje mentalność, poszerzenie horyzontów myślowych i sposobu postrzegania świata, wzrost motywacji do dalszej nauki i poszukiwania indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego,

- każdy uczestnik projektu otrzymuje Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego oraz Certyfikat odbycia stażu z opisem nabytych umiejętności i kompetencji (dwie wersje językowe), zwiększające szanse na europejskim rynku pracy. Dodatkowo część uczestników otrzymała referencje od pracodawców

Po powrocie każdy z uczestników zobowiązany był do opracowania indywidualnego raportu ze stażu w systemie Mobility Tool oraz przygotowania prezentacji multimedialnej (w grupach) dotyczącej realizacji stażu.

Więcej na temat przebiegu realizacji i osiągniętych efektów projektu zamieszczono w załącznikach w formie prezentacji multimedialnych (prace uczestników oraz podsumowanie projektu przez SKP)

 

Dobiega końca pierwszy tydzień praktyki uczniów naszej szkoły w Kalabrii. Jest to już piąta grupa, która zdobywa doświadczenie zawodowe w na południu Włoch dzięki unijnym programom edukacyjnym. Tym razem projekt "Europejskie staże zawodowe", nr 2014-1-PL01-KA102-000738, finansowany jest z  programu Unii Europejskiej Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.Na staż wyjechało 24 uczniów reprezentujących wszystkie kierunki kształcenia w ZSP Nawojowa.W drodze do Kalabrii grupa zwiedziła Wieczne  Miasto Rzym. Na miejscu nasz włoski Partner zapewnił pobyt i odpowiednie miejsca pracy. Przed nami jeszcze tydzień praktyk we włoskich firmach.

 

 

NASZE ATUTY