Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 

Rekrutacja-„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja”-2019_20r

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

http://www.fundusze.nowosadecki.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-w-szkolach-powiatu-nowosadeckiego-iv-edycja/rekrutacja.html

lub w załącznikach:

1.REGULAMIN REKRUTACJI

2.Zał nr1 -Formularz zgłoszenia

3.Zał nr2 -Oświadczenie ucznia

 „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku

Wartość projektu: 309 269,75 zł, w tym:

•  dofinansowanie 293 806,26 zł

•   wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 15 463,49 zł

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

http://www.fundusze.nowosadecki.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-w-szkolach-powiatu-nowosadeckiego-iv-edycja/rekrutacja.html

 
 
 
Rekrutacja do Projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

 

Tytuł projektu: Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku

Wartość projektu: 256 975,00 zł, w tym:

•    dofinansowanie 244 126,25 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 848,75 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku.

 W dniach 05 do 07 października 2018r organizowane są naukowe warsztaty weekendowe w Krakowie dla obszaru środowisko. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczniowie chętni do udziału w zajęciach proszeni są o zgłaszanie się do Pani Joanny Hołownickiej Plaszczyk.

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁ.10 PROGRAM WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 2018

2.REGULAMIN REKRUTACJI WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 2018

 

 

 

 logoMCHE2019

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku

Wartość projektu: 81 003,75 zł, w tym:

•    dofinansowanie 76 953,56 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 050,19 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J.Tischnera w Starym Sączu, Zespole Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Grybowie, Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Nawojowej, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI :

1 REGULAMIN

2 ZAŁ.1 FOMULARZ ZGŁOSZENIA

3 ZAŁ2 OSWIADCZENIE UCZNIA

4 ZAŁ3 DEKLARACJA UCZNIA

5 ZAŁ5 OŚWIADCZENIE

6 ZAŁ6 WZOR PROTOKOŁU

NASZE ATUTY