Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Nauczycieli i pracowników oświaty szkół powiatu nowosądeckiego gościł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię poświęconą Dniu Edukacji Narodowej .Starosta nowosądecki Marek Pławiak podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej podziękował sądeckim nauczycielom za trud jaki wkładają w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.Były słowa uznania dla kadry pedagogicznej, która w szkołach działających na terenie powiatu nowosądeckiego kształci i wychowuje kolejne pokolenia uczniów oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji. Przypomniał, że w mijającej kadencji bardzo mocno inwestowano w oświatę, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza edukacyjna.

Nagrody Starosty Marka Pławiaka  dla nauczycieli Naszej szkoły odebrali:

Czytaj więcej...

PERSPEKTYWY -Ranking Techników 2018  SUKCES-Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej  w Rankingu Techników 2018.Jak co roku Perspektywy przeprowadzają analizę wyników szkół w Polsce.NASZA SZKOŁA ZAJĘŁA :1  MIEJSCE W  POWIECIE NOWOSĄDECKIM,

Czytaj więcej...

Dyrektor szkoły: mgr Michał Bulzak

 Wicedyrektor: mgr inż. Anna Bartusiak

 

 Kierownik kształcenia praktycznego:

 -----------------------------------------------------

 

 Adres:

ZESPÓŁ SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH

im. Wincentego Witosa
Nawojowa ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Telefony:

  • 18 445-70-76

E-mail:

Sekreteriat: sekretariat @nawojowa.edu.pl

adres bez spacji

NASZE ATUTY