Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Zgodnie z § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.
 
Sprawozdanie finansowe ZSP im.W.Witosa w Nawojowej za 2018 rok zostało opublikowane na stronie BIP Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.
 

Nauczycieli i pracowników oświaty szkół powiatu nowosądeckiego gościł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię poświęconą Dniu Edukacji Narodowej .Starosta nowosądecki Marek Pławiak podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej podziękował sądeckim nauczycielom za trud jaki wkładają w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.Były słowa uznania dla kadry pedagogicznej, która w szkołach działających na terenie powiatu nowosądeckiego kształci i wychowuje kolejne pokolenia uczniów oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji. Przypomniał, że w mijającej kadencji bardzo mocno inwestowano w oświatę, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza edukacyjna.

Nagrody Starosty Marka Pławiaka  dla nauczycieli Naszej szkoły odebrali:

Czytaj więcej...

PERPEKTYWY -Ranking Techników 2018  SUKCES-Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej  w Rankingu Techników 2018.Polsce.NASZA SZKOŁA ZAJĘŁA :1  MIEJSCE W  POWIECIE NOWOSĄDECKIM,

Czytaj więcej...

NASZE ATUTY