Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

,,CZŁOWIEK NIE MOŻE PRACOWAĆ BEZ ODPOCZYNKU,ALE ODPOCZYNEK BEZ PRACY NIE DAJE ZADOWOLENIA’’- z tym przysłowiem kończymy rok szkolny 2017/18.Dyrekcja szkoły złożyła podziękowania za pracę w roku szkolnym 2017/18 oraz życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji i uczniom z okazji rozpoczynających się wakacji. Najlepsi uczniowie szkoły,laureaci olimpiad,finaliści konkursów zostali wyróżnieni i nagrodzeni symbolicznymi nagrodami .

Starosta pogratulował olimpijczykom

Starosta Marek Pławiak spotkał się z uczennicami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, które zostały laureatkami XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu.
- Serdecznie gratuluję ogromnego sukcesu – mówił starosta Marek Pławiak. - Jestem pewien, że te wybitne osiągnięcia są preludium do błyskotliwej kariery zawodowej. To wspaniale, gdy zdobywany zawód staje się jednocześnie pasją, źródłem satysfakcji i realizacją ambicji oraz świadectwem pracy własnej i działalności szkoły. Życzę Paniom dalszego równie wspaniałego rozwoju, realizacji marzeń, miłości najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w dorosłym życiu zawodowym i osobistym. Dodajmy, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej zajął pierwsze miejsce i uzyskał tytuł Najlepszej Szkoły w Polsce, według punktacji z wszystkich bloków tematycznych olimpiady.
Starosta pogratulował również nauczycielkom, które przygotowywały uczennice do olimpijskich zmagań: Teresie Sendeckiej i Marii Kiełbasie oraz dyrektorowi szkoły Michałowi Bulzakowi

XLII-2018 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu.
Ogromny sukces naszych uczennic !!!!!!-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej- jako szkoła zajęła 1 miejsce i tytuł -Najlepszej Szkoły w Polsce według punktacji ze wszystkich bloków XLII Olimpiady Ogólnopolskiej.-GRATULACJE!!!

Naszą szkołę reprezentowały uczennice:
1.Katarzyna Zapart -klasa 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych . w bloku technologia żywności  zajęła 1 miejsce.
2.Katarzyna Czup -klasa 4 Technikum Architektury Krajobrazu -blok architektura krajobrazu zajęła 2 miejsce.
3.Katarzyna Janowiec -klasa 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ,w bloku gastronomia zajęła 3 miejsce.
4.Dorota Starzyk -klasa 2 Technikum Hodowli Koni-blok produkcja roślinna zajęła 4 miejsce.
Uczennice przygotowywały się do  olimpiady pod kierunkiem Pani Teresy Sendeckiej i Pani Maria Kiełbasa.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - jako szkoła zajęła 1 miejsce i tytuł- Najlepszej Szkoły w Polsce według punktacji ze wszystkich bloków XLII Olimpiady Ogólnopolskiej.
GRATULACJE!!!

XXXI edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "MÓJ LAS" - III miejsce w etapie wojewódzkim dla Angeliki Kołodziej
Komisja konkursowa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w  Krakowie wyróżniła pracę Angeliki Kołodziej z klasy I a Technikum Architektury Krajobrazu na temat "Ochrony różnorodności w lasach". Konkurs miał na celu rozpowszechniać wśród młodzieży szkolnej wiedzę przyrodniczo - leśną, oraz promować walory przyrodnicze i turystyczne polskich lasów.
Opiekunem merytorycznym była mgr inż. Joanna Hołownicka-Plaszczyk.

z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski ZSP im.W.Witosa w Nawojowej zorganizował zbiórkę zabawek dla dzieci z przedszkola ,,Wesołe Słoneczka''-Punkt przedszkolny w Nawojowej.Zabawki  dzieciom przekazały organizatorki  akcji Anna Jurecka,Aleksandra Rybczyk,Angelika Zając z opiekunką samorządu mgr Patrycją Górką.

17 maja na uroczystej gali podsumowano projekt oraz wręczono nagrody dla laureatów konkursu "Kreatywność – Innowacyjność – Nowe Technologie – Drogą do Sukcesu". Wydarzenie odbyło się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu .Nagrody w Kategorii Powiat Nowosądecki - III miejsce zdobyły uczennice Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej: Anna Jurecka, Aleksandra Rybczyk, Angelika Zając Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.Uczennice pracowały pod kierunkiem mgr inż.Marii Kiełbasa

 

NASZE ATUTY