Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Szkoła może wypożyczać uczniom sprzęt komputerowy zgodnie z zarządzeniem  MEN  w prawie o zdalnym nauczaniu

 Ministerstwo Edukacji Narodowej znowelizowało rozporządzenie dotyczące rozwiązań wdrożonych ze względu na epidemię koronawirusa .Szkoły bezpłatnie mogą użyczać sprzęt komputerowy do kształcenia na odległość dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają sprzętu do zdalnej nauki. - Organ prowadzący szkołę może użyczyć na zasadzie umowy cywilnej uczniom lub nauczycielom sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość, samorząd może wyznaczyć dyrektora szkoły jako osobę, która będzie podpisywała tę umowę cywilną.

Zgłoszenia kierować na adres ZSP im.W.Witosa w Nawojowej - zakładka KONTAKT

https://nawojowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=115

Pilne!
Mieszkańcy internatu proszeni są o wykwaterowanie z internatu w trybie pilnym /23-24.03.2020/ w godz.9-14.00

Ogłoszenie!
Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu zawodowego poprawkowego w sesji lato czerwiec/lipiec 2020 powinny złożyć deklarację do 31.03.2020 r. w sekretariacie szkoły. Dopuszcza się przesłanie skanu deklaracji z wyraźnym podpisem na adres mailowy szkoły .Deklaracje do pobrania poniżej lub ze strony OKE Krakow.
Uwaga!
Przystępujący do egzaminu w kwalifikacji R. 17 wypełniają załącznik 3b.2012 -     zał 3b 2012
Przystępujący do egzaminu w kwalifikacji R. 19,T.15 wypełniają załącznik 3.2012  -    zał 3 2012
Przystępujący do egzaminu w kwalifikacji RL.19, TG.07 wypełniają załącznik 3.2017 - zał 3 2017

5 marca 2020 o godzinie 8:15, w naszej szkole, odbędzie się kolejna edycja konkursu MAKS MATEMATYCZNEGO.

Wszystkie informacje udziela Pani profesor Agnieszka Woźniak. Serdecznie zapraszamy

24 października 2019, w naszej szkole, w sali informatycznej odbyła  się pierwsza edycja konkursu MAKS – MATEMATYCZNY. W konkursie tym wzięli udział:Iwona Hyclak klasa 1BG, Aleksandra Ksenicz klasa 1BG, Kamila Leśniak klasa 1Bg, Zuzanna Sojka klasa 1Bg, Izabela Zyzak klasa 1Bg, Ewelina Jop klasa 1Dp, Julia Niemas klasa 1Dp, Anika Ploschka klasa 1Dp i Mateusz Śliwa klasa 1Dp.Uczniowie zmagali się z dwoma zadaniami:Suwak - zadanie sprawdzające wiedzę o cechach podzielności liczb.Mozaika - zadanie na wyobraźnię uczestnika.Koordynatorem konkursu była Pani mgr Agnieszka Woźniak.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW ZSP IM.W.WITOSA W NAWOJOWEJ W DNIACH OD 12.03.2020 DO 10.04.2020 -zajęcia będą prowadzone online poprzez dziennik elektroniczny - dziennik elektroniczny UONET+

również zajęcia kursów KKZ rolnik i pszczelarz zawieszone do odwołania(zajęcia z KKZ odbędą się w pierwszym możliwym terminie, przypominamy że materiały są udostępniane online przez prowadzących zajęcia- )

polecamy nowy serwis MEN dla nauczycieli i uczniów -nauka zdalna  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 UWAGA dla uczniów - Zadania do wykonania online są zadawane przez nauczycieli  w zakładce dziennika UONET+  ZADANIA

 Uczniowie ktorzy jeszcze nie są zalogowani w dzienniku UONET+ mogą wysłać dane na adres szkoły -zakładka kontakt

Czytaj więcej...

W środę 19 lutego reprezentantki naszej szkoły wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w koszykówce . Dziewczyny pokonały drużynę ze Starego Sącza , przegrały z LO Grybów , ale mimo tego awansowały do czwórki najlepszych zespołów. Kolejne mecze to ciężka walka z mistrzyniami (Krynica Zdrój) i znowu z dziewczynami z grybowskiego LO. Zawodniczki dzielnie walczyły i zostawiły dużo serca na boisku, ostatecznie zajmując 4 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

 

 

 

NASZE ATUTY