Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Mieszkańcy internatu proszeni są o uiszczenie opłaty za żywienie -marzec 2020.

Informacja na temat zestawienia dostępna telefonicznie

Dzień Flagi 2 maja Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją[1][2].Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW ZSP IM.W.WITOSA W NAWOJOWEJ W DNIACH OD 12.03.2020 DO 10.04.2020 -zajęcia będą prowadzone online poprzez dziennik elektroniczny - dziennik elektroniczny UONET+

również zajęcia kursów KKZ rolnik i pszczelarz zawieszone do odwołania(zajęcia z KKZ odbędą się w pierwszym możliwym terminie, przypominamy że materiały są udostępniane online przez prowadzących zajęcia- )

polecamy nowy serwis MEN dla nauczycieli i uczniów -nauka zdalna  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 UWAGA dla uczniów - Zadania do wykonania online są zadawane przez nauczycieli  w zakładce dziennika UONET+  ZADANIA

 Uczniowie ktorzy jeszcze nie są zalogowani w dzienniku UONET+ mogą wysłać dane na adres szkoły -zakładka kontakt

Czytaj więcej...

 

 

 

NASZE ATUTY