Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informacja dla słuchaczy KKZ-zakończenie  KKZ R03 i R04 -26.04.2019 godz.17.00

Zakończenie kursu odbędzie się 26.04.2019 r. o godz17.00- Obecność obowiązkowa!

Egzaminy dla słuchaczy, którzy dopełnili formalności odbędą się:

Pisemny: R.03/ R.04 – 18.06. 2019 godz.10.00

Praktyczny: R.03 – 22-30.06.2019 ; R.04 – 01-04.07.2019

Więcej informacji w sekretariacie szkolnym lub na wywieszonych harmonogramach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej w roku szkolnym 2019/20 ogłasza nabór na:
BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
:
po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Gimnazjum ,8-letniej Szkole Podstawowej ,uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej w kwalifikacjach:

1. Prowadzenie produkcji rolniczej - RL03 -  w zawodzie rolnik
2. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej - RL04 -  w zawodzie pszczelarz
3. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej  RL 17
(Aby uzyskać tytuł zawodowy technik pszczelarza trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji R04 i R L17 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz posiadać wykształcenie conajmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).
4. Wykonywanie usług kelnerskich - T G 09 - w zawodzie kelner

  czas trwania nauki 1 rok zajęcia rozpoczynają się od 1 września 2019 informacje tel. 18 4457076

dokumenty rekrutacyjne do pobrania http://nawojowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=269

 

 

15.02.2019r odbyło spotkanie szkoleniowe uczestników kursu R03 i R04 z pracownikiem ODR mgr Antonim Kiełbasa na tematy:

1.Stosowanie i przechowywanie nawozów wg. programu ,,Program działań mających na  celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotatanami ze źródełrolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu''

2. Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych oraz PROW 2014-2020 na rok 2019

Odbyło się również spotkanie z pracownikiem KRUS w sprawie ubezpieczeń rolników oraz BHP w rolnictwie

 

NASZE ATUTY