Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

07. lutego 2020 r. upływa termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2020 kwalifikacji TG.10, RL.03, RL.04. Druki można uzyskać od opiekuna kursu lub pobrać ze strony OKE w Krakowie. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły tylko do wyznaczonego terminu.

15.02.2019r odbyło spotkanie szkoleniowe uczestników kursu R03 i R04 z pracownikiem ODR mgr Antonim Kiełbasa na tematy:

1.Stosowanie i przechowywanie nawozów wg. programu ,,Program działań mających na  celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotatanami ze źródełrolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu''

2. Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych oraz PROW 2014-2020 na rok 2019

Odbyło się również spotkanie z pracownikiem KRUS w sprawie ubezpieczeń rolników oraz BHP w rolnictwie

 

NASZE ATUTY