Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informujemy że ZSPim.W.Witosa w Nawojowej rozpoczeto zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2020/21:

 RL 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

RL 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

RL17-Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

T 04-Produkcja wyrobów cukierniczych

TG10-Wykonywanie usług kelnerskich

AU15-Wytwarzanie wyrobów stolarskich

15.02.2019r odbyło spotkanie szkoleniowe uczestników kursu R03 i R04 z pracownikiem ODR mgr Antonim Kiełbasa na tematy:

1.Stosowanie i przechowywanie nawozów wg. programu ,,Program działań mających na  celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotatanami ze źródełrolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu''

2. Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych oraz PROW 2014-2020 na rok 2019

Odbyło się również spotkanie z pracownikiem KRUS w sprawie ubezpieczeń rolników oraz BHP w rolnictwie

 

 

 

 

NASZE ATUTY