Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

"Słuchacze KKZ proszeni są o kontakt ze starostą grupy lub wychowawcą kursu w celu uzyskania informacji na temat nauki na kursie"

 

UWAGA!

Absolwenci, słuchacze KKZ, którzy chcą przystąpić do egzaminów poprawkowych w sesji ZIMA 2021 powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 10.09.2020 r.

Spotkanie uczestników kursu w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach rolniczych z opiekunami odbędzie się 04.09.2020 o godz. 17.00 w salach:

produkcja roślinna – 32/I piętro,rolnik ,technik rolnik,pszczelarz technik pszczelarz -

rolnik – 35/I piętro

pszczelarz technik pszczelarz - 45/II piętro;

Słuchaczy kursów obowizują maseczki, zach owanie dystansu i zaopatrzenie we własne przybory do pisania.

Informujemy że ZSPim.W.Witosa w Nawojowej rozpoczeto zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2020/21:

 RL 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

RL 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

RL17-Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

T 04-Produkcja wyrobów cukierniczych

TG10-Wykonywanie usług kelnerskich

AU15-Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

 

 

NASZE ATUTY