Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

07. lutego 2020 r. upływa termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2020 kwalifikacji TG.10, RL.03, RL.04. Druki można uzyskać od opiekuna kursu lub pobrać ze strony OKE w Krakowie. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły tylko do wyznaczonego terminu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej w roku szkolnym 2019/20 ogłasza nabór na:
BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
:
po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Gimnazjum ,8-letniej Szkole Podstawowej ,uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej w kwalifikacjach:

1. Prowadzenie produkcji rolniczej - RL03 -  w zawodzie rolnik
2. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej - RL04 -  w zawodzie pszczelarz
3. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej  RL 17
(Aby uzyskać tytuł zawodowy technik pszczelarza trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji R04 i R L17 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz posiadać wykształcenie conajmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).
4. Wykonywanie usług kelnerskich - T G 09 - w zawodzie kelner

  czas trwania nauki 1 rok zajęcia rozpoczynają się od 1 września 2019 informacje tel. 18 4457076

dokumenty rekrutacyjne do pobrania http://nawojowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=269

 

 

15.02.2019r odbyło spotkanie szkoleniowe uczestników kursu R03 i R04 z pracownikiem ODR mgr Antonim Kiełbasa na tematy:

1.Stosowanie i przechowywanie nawozów wg. programu ,,Program działań mających na  celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotatanami ze źródełrolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu''

2. Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych oraz PROW 2014-2020 na rok 2019

Odbyło się również spotkanie z pracownikiem KRUS w sprawie ubezpieczeń rolników oraz BHP w rolnictwie

 

NASZE ATUTY