Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Światowy Dzień Rzucania Palenia jest okazją, by propagować prozdrowotne postawy. Do czynników mających największy wpływ na nasze zdrowie możemy zaliczyć:

 • palenie tytoniu
 • brak lub mała aktywność fizyczna
 • niewłaściwa dieta
 • nadmierne spożycie soli
 • co wiesz o paleniu-quiz

Czytaj więcej...

07.03.2017 r. uczniowie klasy 2D wraz z opiekunami uczestniczyli w lekcji wychowawczej na terenie Zakładu karnego w Nowym Sączu.

Prowadzący zajęcia oficer Służby Więziennej przedstawił historię sądeckiego więzienia, omówił zasady obowiązujące na jego terenie, poinformował o charakterze swojej pracy. Żadne pytanie młodzieży nie pozostało bez odpowiedzi.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jakich warunkach więźniowie mieszkają, odpoczywają. Widzieli sale odwiedzin czy kaplicę.

            „Lekcja” pozwoliła uczniom zweryfikować wyobrażenia na temat życia w więzieniu.

18.10.2016 r. klasy II uczestniczyły w spotkaniu poświęconemu tematowi: „Nowe zagrożenia - cyberprzemoc” w ramach projektu: „My Małopolska”. Zajęcia poprowadził nadkom. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.Podczas zajęć uczniowie mieli okazję przyjrzeć się przykładom możliwości korzystania z sieci, a także niebezpieczeństwom, przejawom przestępstw. Po wymianie doświadczeń uczniowie dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób przeciwdziałać zagrożeniom.

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych.

Smutek, przygnębienie są emocjami, których doświadcza każdy człowiek wielokrotnie w trakcie swojego życia. Ich pojawienie się nie zawsze związane jest z depresją. Rozpoznać to zaburzenie można dopiero, gdy stanom obniżonego nastroju towarzyszą dodatkowo inne objawy m.in. poczucie braku energii, niemożność przeżywania radości, niska ocena własnej wartości oraz gdy trwają odpowiednio długo, tzn. ponad 2 tygodnie. Rozpoznanie powinien postawić lekarz, gdyż tylko on posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do rozpoznania i oceny nasilenia poszczególnych objawów. Idąc do psychiatry nie trzeba posiadać skierowania od lekarza rodzinnego. Można korzystać z pomocy takiego specjalisty poza miejscem swojego zamieszkania. Ważne jest jedynie to, aby lekarz miał podpisaną umowę z odpowiednią kasą chorych.

Czytaj więcej...

W dniach 21 i 27.09.2016 r. odbyły się zajęcia dla klas 1D/E 2A/D 3D na temat profilaktyki chorób nowotworowych z wyszczególnieniem raka piersi. Zajęcia poprowadziła położna  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu pani Iwona Oracz. Podczas spotkania przedstawiła między innymi informacje dotyczące czynników wpływających na rozwój choroby i sposobów przeciwdziałania. Uczniowie mieli także okazję

powiczyć na fantomie metodę samobadania piersi.

 

 

 

 

NASZE ATUTY