DODATKOWE DNI WOLNE

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym są:

 

02.01.2014,  03.01.2014,  02.05.2014,  05.05.2014,

06.05.2014,  07.05.2014,  06.06.2014,  20.06.2014,

23.06.2014,  24.06.2014.