Aktualności

25 września 2023

Regulamin Konkursu Najbardziej Zaczytana Klasa

Całoroczny Konkurs biblioteczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-V Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, pod hasłem Najbardziej Zaczytana Klasa oraz QUEEN OF BOOKS  lub KING OF BOOKS. Organizatorem akcji […]
19 września 2023

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza […]
19 września 2023

Regulamin akcji czytelniczno-plastycznej „NAD NIEMNEM”

Akcja czytelniczo-plastyczna dla uczniów klas I-V Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, pod hasłem Wspólne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Organizatorem akcji jest Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa […]
11 września 2023

Wycieczka integracyjna klas pierwszych

Jeszcze Sądecczyzna była uśpiona pod kołderką z mgły, gdy klasy: 1AE – technikum architektury krajobrazu/ hodowli koni i 1B – technikum weterynarii, wyruszyły  wraz z opiekunami na pieszą wędrówkę. Przez Ostrą dotarli do […]
6 września 2023

Odbiór świadectw, dyplomów oraz certyfikatów

Informujemy, że świadectwa, certyfikaty i  dyplomy po egzaminie zawodowym z sesji lato 2023 będą do odbioru od 8 września 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu
25 sierpnia 2023

Rozpoczęcie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Spotkanie z opiekunami kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach rolnik i technik pszczelarz odbędzie się 9 września 2023 r. o 8.00, podczas którego omówione zostaną kwestie organizacyjne, harmonogram. Bezpośrednio po spotkaniu odbędą się zajęcia. Rolnik (ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej) […]
25 sierpnia 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w ZSP w Nawojowej

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w dniu 04.09.2023 r.:Msza św. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Nawojowej, spotkanie wszystkich uczniów z dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami na sali gimnastycznej o godzinie […]
3 sierpnia 2023

Zestaw podręczników do klas I w roku szkolnym 2023/2024 w ZSP w Nawojowej

25 czerwca 2023

Wakacji nadszedł czas…

Zakończył się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim nauczycielom, uczniom życzymy, by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód […]
Skip to content