Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. W.WITOSA W NAWOJOWEJ

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową. W szkole podstawowej otrzyma login i hasło do swojego osobistego konta Jeśli szkoła podstawowa jest poza systemem Vulcan kandydat może zarejestrować się sam na stronie https://malopolska.edu.com.pl – ikonka zgłoś kandydaturę.
od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. – kandydat loguje się do systemu na stronie internetowej: malopolska.edu.com.pl
Kandydat dokonuje wyboru szkoły (przez szkołę należy rozumieć nie np. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ale konkretną szkołę np. Technikum). Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów. Na pierwszym miejscu kandydat wpisuję tę klasę w
szkole, w której najbardziej chciałby się uczyć (jest to szkoła pierwszego wyboru dla kandydata), a później klasy, na których zależy mu najmniej (drugie i trzecie miejsce) Do szkoły pierwszego wyboru kandydat będzie musiał złożyć wniosek oraz inne dokumenty wymagane w późniejszych terminach rekrutacji.

Kandydacie!

 1. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.
 2. Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
 3. Dostarcz wniosek do szkoły ponadpodstawowej – do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00, w której jest oddział wybrany prze Ciebie jako pierwszy.
 4. Przestrzegaj terminów rekrutacji.
 • Technik Analityk
 • Technik Technologii Żywności – Specjalność Dietetyk
 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Technik Hodowli Koni
 • Technik Informatyk
 • Technik Weterynarii
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Skip to content