Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

17 kwietnia 2023

Rekrutacja – staże zawodowe – projekt pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” informujemy o rozpoczęciu procesu rekrutacji do udziału w płatnych stażach zawodowych/ praktykach zawodowych. Rekrutacja będzie trwała w okresie […]
15 kwietnia 2023

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – informacja o rozdaniu świadectw oraz o próbnym egzaminie

21.04.2023 roku (piątek) o godzinie 16.30 odbędzie się rozdanie zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. O godzinie 17.00 odbędzie się próbny egzamin przeprowadzony na komputerach
3 stycznia 2023

Harmonogram na II semestr oraz deklaracje przystąpienia do egzaminu

Harmonogram na II semestr oraz deklaracje przystąpienia do egzaminu.   14.01.2023 r. około 10 godz. Pani Patrycja  przyjdzie na zajęcia w celu uzupełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej. Obecność słuchaczy obowiązkowa.
7 września 2022

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia kursów będą odbywać się według ustalonego harmonogramu dostępnego u starosty lub opiekuna kursu:P1 – mgr Anna RolaP2 – dr inż.Ryszard PoradowskiR1 – mgr inż. Magdalena Cisowska – BaniaR2 – mgr inż.Paweł GóreckiZajęcia odbywają […]
2 września 2022

Odbiór świadectw i dyplomów z KKZ

Informujemy, że świadectwa, certyfikaty i dyplomy dla zdających egzamin z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. będą wydawane uczniom, słuchaczom lub osobom przez nich upoważnionym w sekretariacie szkoły od 8 września […]
30 sierpnia 2022

Dokumenty potrzebne w rekrutacji na kursy w ramach projektu:  „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Poniżej zostają umieszczone dokumenty niezbędne w rekrutacji na kursy w ramach projektu:  „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”
30 sierpnia 2022

Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: rolnik, pszczelarz, technik pszczelarz

Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych: rolnik, pszczelarz, technik pszczelarz,  odbędzie się 02.09.2022 o 17.00 w szkole. 
24 kwietnia 2022

Zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 29.04.2022

29.04.2022 odbędzie się zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg harmonogramu:– 15.00 próbny egzamin na komputerze– 16.30 rozdane zostaną Zaświadczenia ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych– 17.00 spotkanie słuchaczy zainteresowanych kursem – technik pszczelarzW tym dniu wywieszony […]
3 stycznia 2022

Egzamin zawodowy w sesji Lato 2022 – Deklaracja przystąpienia dla uczestników KKZ

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2022 (czerwiec/lipiec)  powinny złożyć  deklarację przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 07.02.2022 w szkole. Druk deklaracji dostępny u opiekunów grup lub poniżej.
Skip to content