Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

6 marca 2024

Rekrutacja do kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2024/2025

Zachęcamy do składania dokumentów (dostępne w zakładce rekrutacja): na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie PSZCZELARZ (612302/ ROL.03 prowadzenie produkcji pszczelarskiej)  oraz w zawodzie ROLNIK (613003/ ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej), które będą organizowane bezpłatnie przez naszą szkołę w roku szkolnym 2024/2025. Czas trwania […]
6 września 2023

Odbiór świadectw, dyplomów oraz certyfikatów

Informujemy, że świadectwa, certyfikaty i  dyplomy po egzaminie zawodowym z sesji lato 2023 będą do odbioru od 8 września 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu
25 sierpnia 2023

Rozpoczęcie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Spotkanie z opiekunami kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach rolnik i technik pszczelarz odbędzie się 9 września 2023 r. o 8.00, podczas którego omówione zostaną kwestie organizacyjne, harmonogram. Bezpośrednio po spotkaniu odbędą się zajęcia. Rolnik (ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej) […]
17 kwietnia 2023

Rekrutacja – staże zawodowe – projekt pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” informujemy o rozpoczęciu procesu rekrutacji do udziału w płatnych stażach zawodowych/ praktykach zawodowych. Rekrutacja będzie trwała w okresie […]
15 kwietnia 2023

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – informacja o rozdaniu świadectw oraz o próbnym egzaminie

21.04.2023 roku (piątek) o godzinie 16.30 odbędzie się rozdanie zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. O godzinie 17.00 odbędzie się próbny egzamin przeprowadzony na komputerach
3 stycznia 2023

Harmonogram na II semestr oraz deklaracje przystąpienia do egzaminu

Harmonogram na II semestr oraz deklaracje przystąpienia do egzaminu.   14.01.2023 r. około 10 godz. Pani Patrycja  przyjdzie na zajęcia w celu uzupełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej. Obecność słuchaczy obowiązkowa.
7 września 2022

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia kursów będą odbywać się według ustalonego harmonogramu dostępnego u starosty lub opiekuna kursu:P1 – mgr Anna RolaP2 – dr inż.Ryszard PoradowskiR1 – mgr inż. Magdalena Cisowska – BaniaR2 – mgr inż.Paweł GóreckiZajęcia odbywają […]
2 września 2022

Odbiór świadectw i dyplomów z KKZ

Informujemy, że świadectwa, certyfikaty i dyplomy dla zdających egzamin z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. będą wydawane uczniom, słuchaczom lub osobom przez nich upoważnionym w sekretariacie szkoły od 8 września […]
30 sierpnia 2022

Dokumenty potrzebne w rekrutacji na kursy w ramach projektu:  „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Poniżej zostają umieszczone dokumenty niezbędne w rekrutacji na kursy w ramach projektu:  „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”
Skip to content