Dyrekcja

mgr Michał Bulzak

Dyrektor szkoły


mgr inż. Anna Bartusiak

Wicedyrektor szkoły


mgr Patrycja Górka

Kierownik kształcenia praktycznego


Skip to content