Uczniów nie ma są remonty. Powiat zabrał się w pandemii za inwestycje