Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

                         

„STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ” –2 TYGODNIE WE WŁOSZECH dla uczniów naszej szkoły-Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Hodowli Koni

PROJEKT: POWERVET- 2015-1-PL01-KA102- 015066 realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe //akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, przez ZSP Nawojowa.

Aktualnie praktykę w Bolonii we Włoszech realizuje 20 uczniów naszej szkoły z Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Hodowli Koni. Uczniowie pracują we włoskich firmach zgodnie z kierunkiem kształcenia w kilku osobowych grupach zdobywając w tan sposób doświadczenie zawodowe.

Poza tym w czasie wolnym poznają historię, kulturę i włoskie zwyczaje.W ramach zajęć kulturowych w najbliższy weekend grupa wyjeżdża do Wenecji i Florencji.

 

Udział w stażu jest finansowany w całości ze środków unijnych. Uczniowie przed wyjazdem przygotowanie pedagogiczno-językowo- kulturowe, ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę dwóch nauczycieli w czasie podróży i pobytu za granicą oraz podróż z Nawojowej do Włoch i z powrotem. Włoski Partner projektu zapewnił miejsca odbywania stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny oraz wsparcie wyznaczonych opiekunów…

W ramach tego projektu w zeszłym roku 20 sobowa grupa naszych uczniów klas gastronomicznych odbyła staż zawodowy w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

NASZE ATUTY