Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Akcja czytelnicza ”Strachy na Lachy” – wspólne czytanie horrorów S. Kinga

We wtorek 9 października na przerwach międzylekcyjnych odbyła się w naszej szkole akcja czytelnicza pt. „Strachy na Lachy”. W czasie przerw czytaliśmy wspólnie zgromadzone w szkolnej bibliotece horrory S. Kinga. W akcji licznie uczestniczyli uczniowie klas I A i I B, którym bardzo dziękuje. Efektem wspólnego czytania były komentarze dotyczące powieści Kinga i ich ekranizacji a także wypożyczenie horrorów przez uczniów do indywidualnego już czytania. Klasy, które wzięły udział w akcji otrzymały w nagrodę punkty w szkolnym konkursie „Super Klasa”.

 

 

 

NASZE ATUTY