Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych -dostępne pod linkiem:

Załączniki:

Zarządzenie kuratorium- https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf

Załącznik nr1- https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

Załącznik nr2- https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-2-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

Załącznik nr3- https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-3-do-zarz.-11_19-mko-sp_2.pdf

NASZE ATUTY