Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PISZĄ O NAS- www.miastons.pl

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej można zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód i konkretne umiejętności w następujących zawodach:

 Technik architektury krajobrazu

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Technik hodowli koni

Technik weterynarii

Kwalifikacyjne kursy Zawodowe:

R 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

R 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

T 06- sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz


 

 

 

NASZE ATUTY