Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Kształcimy w następujących kierunkach: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Hodowli Koni, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Informatyk oraz Technik Weterynarii ,oraz dwa nowe kierunki nauczania w roku szkolnym 2020/21Technik Ekonomista i Technik Budownictwa

Informujemy że ZSPim.W.Witosa w Nawojowej rozpoczeto zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolny 2020/21:

 RL 03-w zawodzie rolnik ,RL.16  w zawodzie technik rolnik,RL 04 - w zawodzie pszczelarz,RL17- w zawodzie technik pszczelarz

T 04-Produkcja wyrobów cukierniczych,TG10 Wykonywanie usług kelnerskich,AU15-Wytwarzanie wyrobów stolarskich

PISZĄ O NAS- www.miastons.pl

 


 

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY