Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Następna lasa na praktyce  zawodowej w Anglii - Portsmouth w 2019 r

 Praktyka zawodowa w Anglii - Portsmouth

 

 

29 maja klasa ID Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowała prezentację
i degustację potraw europejskiej kuchni w ramach projektu nr
2018-1-PL01-KA102-048087, realizowanego z funduszów programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Kolejny projekt w ramach programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej dobiega końca.Tym razem 20-osobowa grupa młodzieży klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbyła dwutygodniowy staż zawodowy w Portsmouth w Wielkiej Brytanii w okresie: 17 września 2018 – 28 września 2018 roku. Projekt „Praktyka w brytyjskich restauracjach” nr 2018-1-PL01-KA102-048087 realizowany był we współpracy z brytyjskim partnerem IBD Solutions, który zapewnił naszym uczniom odpowiednio dobrane miejsca stażu na terenie miasta Portsmouth.

 

Czytaj więcej...

ERAZMUSLista zakwalifikowanych do udziału w projekcie ‘Praktyka w brytyjskich restauracjach’

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły ma szansę na zdobycie wyjątkowych doświadczeń zawodowych w ramach praktyk zagranicznych. Tym razem 20 osób klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych poszerzać będzie swoje kompetencje zawodowe i językowe w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-48087 pt.:Praktyka w brytyjskich restauracjach’
realizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

Dwutygodniowe praktyki odbywać się będą w Porstmouth w Wielkiej Brytanii w terminie 16-29 września 2018 roku.

 Załącznik: lista zakwalifikowanych

1.LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU

Czytaj więcej...

 W ramach projektu Erasmus + pt. "Praktyka w brytyjskich restauracjach"nr 2018-1-PL01-KA102-048087

20-osobowa grupa uczniów naszej szkołykierunków gastronomicznych

odbywała staż w malowniczym mieście Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej...

 Rekrutacja do projektu ‘Praktyka w brytyjskich restauracjach’

W ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-48087 pt.:Praktyka w brytyjskich restauracjach’ realizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej planowana jest zagraniczna praktyka uczniów klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Dwutygodniowy staż realizowany będzie w Porstmouth/Wielka Brytania w dniach 16.09.2018 – 29.09.2018 przy współpracy z IBD Solutions Limited. Podczas stażu uczniowie zdobędą nowe doświadczenie zawodowe, poszerzą umiejętności w zakresie kuchni europejskiej i kompetencje językowe. Praktyki odbywać się będą w odpowiednio dobranych zakładach gastronomiczne na terenie Portsmouth. W ramach czasu wolnego planowana jest jednodniowa wycieczka do Londynu.

Projekt jest w 100% dofinansowany z programu Erasmus+ (m.in. podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowania, kieszonkowe)

DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

1.DOKUMENTY DO REKRUTACJI

Czytaj więcej...

 

 

 

NASZE ATUTY