Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Harmonogram konsultacji dla rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

w załączniku: HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW

„Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej na lata 2011 -2015” i dokumenty szkolne jest  do pobrania w  załącznikach. Można się  z nią zapoznać również w szkole (biblioteka szkolna, gabloty na korytarzach, sekretariat)

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH :

1. KONCEPCJA PRACY ZSP w NAWOJOWEJ

2. REGULAMIN RADY RODZICÓW

3.PROGRAM WYCHOWAWCZY

4.SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

5.SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.W. WITOSA W NAWOJOWEJ

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

1.REGULAMIN RADY RODZICÓW

W dniach od 7.I.2014 do 20.I.2014r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej odbędzie się ewaluacja problemowa przeprowadzona przez Zespół Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:

 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 3. Respektowane są normy społeczne                   
 4. ZAŁĄCZNIK:RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

 

 

NASZE ATUTY